ธันวาคม 2, 2021
การศึกษา

ปัญหา การศึกษา ที่มีผลกระทบต่อเด็กไทยในปัจจุบัน

การศึกษา ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ต่อการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบัน เรียกว่ายุคสมัยนี้เด็กรุ่นใหม่อย่างน้อย ๆ ก็จะต้องจบในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน ต้องถือว่ามีปัญหาพอสมควรจากสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และสิ่งเหล่านี้ก็คือ ปัญหาการศึกษาที่มีผลกระทบต่อเด็กไทยในปัจจุบัน เป็นอย่างมาก ถ้าเช่นนั้นเราไปศึกษาเพื่อจะได้หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกันเลยค่ะ

ปัญหาการศึกษาที่มีผลกระทบต่อเด็กไทยในปัจจุบัน

ปัญหา การศึกษา ที่มีผลกระทบต่อเด็กไทยในปัจจุบัน

ปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาเรื่องไอคิวต่ำลงมาก ถ้าเทียบกับประเทศอื่น ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีนที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนในการเลี้ยงเด็ก ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้า และสมาธิสั้น สิ่งนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กส่วนใหญ่เรียนไม่เข้าใจ เพราะจำบทเรียนไม่ได้ สมาธิสั้น ไม่มีสมาธิในการเรียน และถึงแม้ประเทศไทยจะมีการทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโครงการเรียนฟรี 15 ปี รวมถึงโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี หลักสูตรครู 5 ปี การประเมินวิทยฐานะ ซึ่งทำให้ครูที่มีผลงานดีได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น แต่เหตุใดปัญหาการศึกษาของเด็กไทยยังมีการประเมิณว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งปัญหาด้านการเรียนของเด็กไทยในปัจจุบันอาจวิเคราะห์ได้ว่ามาจากหลายประการ ดังนี้

ปัจจัยหลัก ที่เป็นปัญหาในการศึกษาของไทย ที่ทำให้เด็กไทยเรียนไม่เข้าใจ และมีวิวัฒนาการช้าส่วนใหญ่มาจากความสนใจของตัวเด็กเอง ที่พบว่าเด็กให้ความสนใจในเรื่องการใช้สมาร์ทโฟน ในการเล่นเกม และสื่อเพื่อความบันเทิงมากขึ้น ทำให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ลดน้อยลง ทั้งนี้ เนื่องมาจากสภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นครอบครัวเดี่ยว พ่อแม่ทุ่มเวลาหาเงิน ทำงาน และใช้เงิน ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก เช่น ซื้อทีวี ซื้อเครื่องเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ให้ลูกเล่นอยู่บ้าน

เพราะคิดว่าดีกว่า ปลอดภัยกว่าที่จะให้ลูกไปเล่นนอกบ้าน ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อพัฒนาการ สิ่งพวกนี้จะเป็นสื่อในด้านต่าง ๆ ที่เบี่ยงเบนความสนใจทางการศึกษา ในยุคปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนสามารถทำได้ทุกอย่างทำให้การตั้งใจเรียนของเด็กไทยด้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าทำอะไรจะต้องมีสมาร์ทโฟนติดมือเอาไว้ตลอด ซึ่งเรื่องที่ใช้งานก็มักจะเป็นเรื่องของความบันเทิง มากกว่าเรื่องของการศึกษาหาความรู้ ทำให้เวลาเรียนหนังสือหรือความรู้ที่มีอยู่รอบตัวก็น้อยลง

ปัญหาจากครูผู้สอน ครูผู้สอนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเอง ถ้าครูมีวิธีการสอน หรือทำให้เด็สามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ ไม่กลัว ไม่อายที่จะถาม จะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น ทั้งในเรื่องเงินเดือน และการฝึกฝนเรียนรู้ของครูให้เท่าทันศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจะไปสอนให้ทันกับเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ โดยที่ผ่านมาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน สมศ. เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

ซึ่งพบว่ามีสถาบันการศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองผลคิดเป็นร้อยละ 19.59 โดยในเบื้องต้นพบว่าสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมีปัญหาสำคัญมาจากคุณภาพครูเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยไม่ให้คุณภาพด้านการศึกษาตกต่ำลง ด้วยความที่เมื่อครูมีคุณภาพด้อยลง ทำให้เด็กไทยเองก็มีคุณภาพทางการศึกษาที่ต่ำลง อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ปกติเด็กส่วนมากก็มักที่จะไม่ชอบการอ่านหนังสือ การศึกษาหาความรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อครูประสิทธิภาพแย่ลงก็ยิ่งทำให้เด็กเกิดการไม่สนใจเรียนกันมากขึ้น คุณภาพทางด้านการศึกษาที่พึ่งมีก็ลดน้อยลง การเรียนในหมวดวิชาที่ยาก ๆ มีเด็กเรียนน้อยลง ส่งผลให้คุณภาพทางด้านการศึกษาต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด

education

ปัญหาที่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับครูผู้สอน ถือว่าเป็นปัญหาหลัก ๆ เลยที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจ แต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าปัจจุบันต้องยอมรับว่าอาชีพครู ไม่ใช่อาชีพในฝันของใครหลายคนอีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะด้วยเรื่อง ค่าตอบแทนน้อย, ดูแลให้การศึกษาเด็กยากขึ้นเพราะเด็ก ๆ สามารถหาความรู้ได้เองจากอินเตอร์เน็ต ใครที่เรียนเก่งก็มักจะไปทำอาชีพอื่นมากกว่าอาชีพครู ทำให้หลาย ๆ ครั้งประสิทธิภาพของครูที่จบออกมาเพื่อทำการสอนจึงไม่ได้มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็น ยังไม่รวมไปถึงอุปนิสัยของครูหลายคนในยุคปัจจุบันที่เอใจใส่เด็กน้อยลง และเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้น ทำให้คุณภาพของครูผู้สอนเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่มีต่อการศึกษาไทย โดยการขาดการพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ดี ในที่นี้หมายถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพทางการศึกษาโดยตรงที่อาจจะยังมองไม่เห็นถึงจุดบกพร่องในด้านการศึกษาและยังคงไม่มีการวิจัยและพัฒนาที่จริงจัง ทำให้การศึกษาของไทยยังคงย่ำอยู่กับที่ เมื่อบวกกับความสนใจของเด็กที่น้อยลงก็ยิ่งทำให้การศึกษาของเด็กไทยด้อยลงไปอีก หลักสูตรการเรียนไม่มีการปรับปรุง เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยก็ยิ่งเพิ่มความน่าเบื่อในการเรียนมากไปอีกหลายเท่าตัว และในที่สุดเด็กก็จะเบื่อการเรียน               

และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือ ปัญหา การศึกษา ที่มีผลกระทบต่อเด็กไทยในปัจจุบัน ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้จะเห็นได้ว่าการกระตุ้นเม็ดเงินเพื่อช่วยเหลือ จึงอาจต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคคลากรให้มากยิ่งขึ้น เพราะการที่บุคคลากรด้านครูยังขาดการพัฒนาทางความรู้และการศึกษา ก็จะส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาทางการเรียนการสอน และทำให้เด็กไม่สนใจเรียนในที่สุด

จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งแบบแนวใหม่ แนวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอื่น ๆ โดยวันนี้เรามี 6 ที่เที่ยวชมเมืองเก่า ริมแม่น้ำบางปะกง ที่ฉะเชิงเทรา มาแนะนำสายชิลทุกคน

บทความที่น่าสนใจ : 5 วิธีกระชับความสัมพันธ์คู่รัก ให้คบกันไม่มีเบื่อ